Klimasats-prosjekt

Grøn mobilitet på Sjøholt

Prosjektnavn: Grøn mobilitet på Sjøholt
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: Ørskog kommune
Tilskudd: 600 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Sykkel, Reisevaner