Klimasats-prosjekt

Grønn drivkraft i Kongsvingerregionen

Prosjektnavn: Grønn drivkraft i Kongsvingerregionen
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Nord-Odal kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Nettverk