Klimasats-prosjekt

Grønne forbindelser mellom sentrum og stasjonen

Prosjektnavn: Grønne forbindelser mellom sentrum og stasjonen
Fylke: Viken (N)
Søker: Lørenskog kommune
Tilskudd: 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Transportplanlegging