Klimasats-prosjekt

Grønne korridorer som alternativer til bil

Prosjektnavn: Grønne korridorer som alternativer til bil
Fylke: Viken (N)
Søker: Halden kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Transportplanlegging