Klimasats-prosjekt

Hegra skole – skolebygg med utstrakt bruk av tre

Prosjektnavn: Hegra skole – skolebygg med utstrakt bruk av tre
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Stjørdal kommune, Etat teknisk drift - Enhet eiendom
Tilskudd: 2 050 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass