Klimasats-prosjekt

Helsehus i Stjørdal - Klimaprosjektering

Prosjektnavn: Helsehus i Stjørdal - Klimaprosjektering
Fylke: Trøndelag
Søker: Stjørdal kommune, Etat teknisk drift - Enhet eiendom
Tilskudd: 240 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt