Klimasats-prosjekt

Helsehus i Stjørdal – klimaprosjektering

Prosjektnavn: Helsehus i Stjørdal – klimaprosjektering
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Stjørdal kommune, Etat teknisk drift - Enhet eiendom
Tilskudd: 240 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt