Klimasats-prosjekt

Holdningsskapende tiltak:Mobilitetsuke i Lørenskog

Prosjektnavn: Holdningsskapende tiltak:Mobilitetsuke i Lørenskog
Fylke: Viken
Søker: Lørenskog kommune avd Prosjekt
Tilskudd: 425 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Holdning og undervisning