Klimasats-prosjekt

Hydrogen produksjon fra fornybar energi på Harøya

Prosjektnavn: Hydrogen produksjon fra fornybar energi på Harøya
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: Sandøy kommune
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Forprosjekt, Hydrogen