Klimasats-prosjekt

Hydrogendrift - hurtigbåt

Prosjektnavn: Hydrogendrift - hurtigbåt
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: Finnmark fylkeskommune
Tilskudd: 351 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger, Sjøtransport