Klimasats-prosjekt

Idrettshall med klimavennlige materialvalg

Prosjektnavn: Idrettshall med klimavennlige materialvalg
Fylke: Agder (N)
Søker: Mandal kommune
Tilskudd: 3 000 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass