Klimasats-prosjekt

Informasjon- og rådgivningssenter for mobilitet

Prosjektnavn: Informasjon- og rådgivningssenter for mobilitet
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: Tromsø kommune
Tilskudd: 645 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Reisevaner