Klimasats-prosjekt

Innkjøp av EL-sykler

Prosjektnavn: Innkjøp av EL-sykler
Fylke: Nordland (N)
Søker: Vågan kommune
Tilskudd: 170 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel