Klimasats-prosjekt

Innkjøpsprosess hurtigbåt – fokus på infrastruktur

Prosjektnavn: Innkjøpsprosess hurtigbåt – fokus på infrastruktur
Fylke: Vestland (N)
Søker: Sogn og Fjordane fylkeskommune
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger, Anskaffelser, Sjøtransport