Klimasats-prosjekt

Innkjøpsprosess hurtigbåt - fokus på infrastruktur

Prosjektnavn: Innkjøpsprosess hurtigbåt - fokus på infrastruktur
Fylke: Vestland
Søker: Sogn og Fjordane fylkeskommune
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger, Anskaffelser, Sjøtransport