Klimasats-prosjekt

Integrering av sykkeldeling i mobilitetstilbudet

Prosjektnavn: Integrering av sykkeldeling i mobilitetstilbudet
Fylke: Rogaland (N)
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 5 000 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel