Klimasats-prosjekt

Interkommunalt hydrogennettverk - videreføring

Prosjektnavn: Interkommunalt hydrogennettverk - videreføring
Fylke: Agder (N)
Søker: Kristiansand kommune v/Business Region Kristiansand
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Hydrogen, Nettverk