Klimasats-prosjekt

Kartlegging av gassforbrukere i Bergen

Prosjektnavn: Kartlegging av gassforbrukere i Bergen
Fylke: Vestland (N)
Søker: Bergen kommune ved Klimaseksjonen
Tilskudd: 85 500
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Energi