Klimasats-prosjekt

Kjøp av elvarebil til avløpstjenesten

Prosjektnavn: Kjøp av elvarebil til avløpstjenesten
Fylke: Agder (N)
Søker: Iveland kommune
Tilskudd: 50 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy