Klimasats-prosjekt

Kjøp av klimavennlige maskiner og Driftbygg

Prosjektnavn: Kjøp av klimavennlige maskiner og Driftbygg
Fylke: Oslo
Søker: Oslo kommune Gravferdsetaten
Tilskudd: 340 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy