Klimasats-prosjekt

Kjøp av værbeskyttede elsykler

Prosjektnavn: Kjøp av værbeskyttede elsykler
Fylke: Viken (N)
Søker: Asker kommune
Tilskudd: 290 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel