Klimasats-prosjekt

Klima- energi- og miljøløsninger i ny barnehage.

Prosjektnavn: Klima- energi- og miljøløsninger i ny barnehage.
Fylke: Viken (N)
Søker: Marker kommune
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt