Klimasats-prosjekt

Klima- og miljøvennlig massehåndtering K5

Prosjektnavn: Klima- og miljøvennlig massehåndtering K5
Fylke: Vestland (N)
Søker: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Klima- og naturressursseksjonen
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Avfall og deponi