Klimasats-prosjekt

Klimagassreduserende planlegging ny vgs i Ski

Prosjektnavn: Klimagassreduserende planlegging ny vgs i Ski
Fylke: Viken (N)
Søker: AFK eiendom FKF
Tilskudd: 1 000 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg