Klimasats-prosjekt

Klimagassreduserende tiltak - Brannstasjon

Prosjektnavn: Klimagassreduserende tiltak - Brannstasjon
Fylke: Viken (N)
Søker: Hurum kommune v/ Smart Innovation Norway AS
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt