Klimasats-prosjekt

Klimagassreduserende tiltak i landbruket

Prosjektnavn: Klimagassreduserende tiltak i landbruket
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: Sandefjord kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Landbruk og skog