Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Jæren

Prosjektnavn: Klimanettverk Jæren
Fylke: Rogaland
Søker: Klepp kommune
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Nettverk