Klimasats-prosjekt

Klimapartnere i Rogaland

Prosjektnavn: Klimapartnere i Rogaland
Fylke: Rogaland (N)
Søker: Rogaland fylkeskommune
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet