Klimasats-prosjekt

Klimasats for Aksdal

Prosjektnavn: Klimasats for Aksdal
Fylke: Rogaland (N)
Søker: TYSVÆR KOMMUNE
Tilskudd: 750 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Arealplanlegging