Klimasats-prosjekt

Klimavennlig areal- og transportplanlegging

Prosjektnavn: Klimavennlig areal- og transportplanlegging
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: HORTEN KOMMUNE
Tilskudd: 650 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Sykkel