Klimasats-prosjekt

Klimavennlig byggeri

Prosjektnavn: Klimavennlig byggeri
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: Skien kommune
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg