Klimasats-prosjekt

Klimavennlig tettstedsutvikling

Prosjektnavn: Klimavennlig tettstedsutvikling
Fylke: Viken (N)
Søker: Enebakk kommune, Avdeling for teknikk og samfunn
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Arealplanlegging