Klimasats-prosjekt

Klimavennlig transport - El-sykler til ansatte

Prosjektnavn: Klimavennlig transport - El-sykler til ansatte
Fylke: Trøndelag
Søker: Hitra kommune
Tilskudd: 177 500
Status: Avlyst
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel