Klimasats-prosjekt

Klimavennlig transport - ladepunkter for el-bil

Prosjektnavn: Klimavennlig transport - ladepunkter for el-bil
Fylke: Viken (N)
Søker: Hurum kommune v/ Smart Innovation Norway AS
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler