Klimasats-prosjekt

Klimavennlig transport – Sykle til opplevelsespunk

Prosjektnavn: Klimavennlig transport – Sykle til opplevelsespunk
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Nordre Land kommune
Tilskudd: 185 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel