Klimasats-prosjekt

Kommunedelplan for ny bydel i Bodø

Prosjektnavn: Kommunedelplan for ny bydel i Bodø
Fylke: Nordland (N)
Søker: Bodø kommune, prosjektet Ny by - Ny flyplass
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Arealplanlegging