Klimasats-prosjekt

Kommunedelplan for ny bydel i Bodø

Prosjektnavn: Kommunedelplan for ny bydel i Bodø
Fylke: Nordland (N)
Søker: BODØ KOMMUNE, PROSJEKTET NY BY - NY FLYPLASS
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Arealplanlegging

Kommunen har lagt til rette for særlig klimavennlig planlegging i den nye bydelen, spesielt ambisjonen om nullutslippsområde, som nå skal følges opp i kommunedelplanen. Kommunen er i gang med planprosessen, og er med i forskningsprosjektet FME ZEN.

Relevante lenker