Klimasats-prosjekt

Kompetanseheving og kartlegging

Prosjektnavn: Kompetanseheving og kartlegging
Fylke: Viken (N)
Søker: Hvaler kommune
Tilskudd: 260 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging