Klimasats-prosjekt

Kulturhus/kulturkvartal i Vestby sentrum

Prosjektnavn: Kulturhus/kulturkvartal i Vestby sentrum
Fylke: Viken (N)
Søker: Vestby kommune
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt