Klimasats-prosjekt

Kvalitetssikring av batteribåt i Kristiansund

Prosjektnavn: Kvalitetssikring av batteribåt i Kristiansund
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: KRISTIANSUND KOMMUNALE SUNDBÅTVESEN KF
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Forprosjekt, Sjøtransport