Klimasats-prosjekt

Labakken skole og idrettshall

Prosjektnavn: Labakken skole og idrettshall
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: FÆRDER KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass

Færder kommune bygger en ny barneskole i passivhusstandard som skal stå klar høsten 2021. Kommunen har som mål å redusere klimagassutslippene med minst 30% sammenliknet med et referansebygg. Målet skal nås ved å ha en fossilfri byggeplass, solceller på taket og ved å bruke lavkarbonbetong og resirkulert armeringsstål.

Relevante lenker