Klimasats-prosjekt

Labakken skole og idrettshall.

Prosjektnavn: Labakken skole og idrettshall.
Fylke: Vestfold og Telemark
Søker: Færder kommune
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass