Klimasats-prosjekt

Labakken skole og idrettshall

Prosjektnavn: Labakken skole og idrettshall
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: Færder kommune
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass