Klimasats-prosjekt

Lade-punkter til tjenestebil Larvik kommune

Prosjektnavn: Lade-punkter til tjenestebil Larvik kommune
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: Larvik kommune
Tilskudd: 172 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler