Klimasats-prosjekt

Ladepunkt el.biler og el.sykkel

Prosjektnavn: Ladepunkt el.biler og el.sykkel
Fylke: Trøndelag
Søker: Overhalla kommune
Tilskudd: 120 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler