Klimasats-prosjekt

Ladepunkt for kommunale el-biler

Prosjektnavn: Ladepunkt for kommunale el-biler
Fylke: Rogaland
Søker: Tysvær kommune
Tilskudd: 75 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler