Klimasats-prosjekt

Ladepunkt til elbiler i Åsnes kommune

Prosjektnavn: Ladepunkt til elbiler i Åsnes kommune
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Åsnes kommune
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler