Klimasats-prosjekt

Ladepunkt til el-biler - Åsnes kommune

Prosjektnavn: Ladepunkt til el-biler - Åsnes kommune
Fylke: Innlandet
Søker: Åsnes kommune
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler