Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for tjenestebiler i Askøy kommune

Prosjektnavn: Ladepunkter for tjenestebiler i Askøy kommune
Fylke: Vestland (N)
Søker: Askøy kommune
Tilskudd: 471 600
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler