Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til biler i hjemmetjenesten

Prosjektnavn: Ladepunkter til biler i hjemmetjenesten
Fylke: Agder (N)
Søker: ARENDAL KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler