Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til kommunale eltjenestebiler

Prosjektnavn: Ladepunkter til kommunale eltjenestebiler
Fylke: Viken (N)
Søker: Enebakk kommune - Enhet for natur, geodata og byggesak
Tilskudd: 113 300
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler