Klimasats-prosjekt

Ladestasjon for kommunale tjenestebiler

Prosjektnavn: Ladestasjon for kommunale tjenestebiler
Fylke: Viken (N)
Søker: Marker kommune
Tilskudd: 67 500
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler