Klimasats-prosjekt

Ladestasjoner kommunale tjenestebiler

Prosjektnavn: Ladestasjoner kommunale tjenestebiler
Fylke: Agder (N)
Søker: Kristiansand Parkering/Kristiansand kommune
Tilskudd: 1 000 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler