Klimasats-prosjekt

Landstrøm til kommunal havn

Prosjektnavn: Landstrøm til kommunal havn
Fylke: Agder (N)
Søker: LILLESAND KOMMUNE
Tilskudd: 112 500
Status: Avlyst
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Forprosjekt, Sjøtransport