Klimasats-prosjekt

Mal veileder bruk av tre i kommunal forvaltning

Prosjektnavn: Mal veileder bruk av tre i kommunal forvaltning
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Elverum kommune
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt