Klimasats-prosjekt

Med klima som overordnet mål i kommunesammenslåing

Prosjektnavn: Med klima som overordnet mål i kommunesammenslåing
Fylke: Nordland (N)
Søker: Narvik kommune
Tilskudd: 927 500
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Klimabudsjett og –ledelse